Werking

Het Vermeylenfonds vzw is erkend door de Vlaamse Gemeenschap als vereniging voor sociaal cultureel volwassenenwerk en groepeert plaatselijke afdelingen, verspreid over Vlaanderen en Brussel. Deze organiseren sociaal-culturele activiteiten in de breedste zin van het woord. Van poëzievoordracht tot concert, van volksspelen tot debat, van tentoonstelling tot toneelvoorstelling, van lokale uitstappen tot internationale culturele reizen,… Het Vermeylenfonds is ook vertegenwoordigd in allerlei overkoepelende organisaties zoals de Unie voor Vrijzinnige Verenigingen en de Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk. Het werkt ook mee aan de TV-uitzendingen van Lichtpunt. Zelf verzorgt het Vermeylenfonds 12 radio-uitzendingen per jaar uitgezonden op Radio 1 over onderwerpen die het Vermeylenfonds aanbelangen. Jaarlijks organiseert het ook binnen- en buitenlandse uitstappen en vormingsactiviteiten. Het Fonds verzorgt ook de uitgave van het driemaandelijkse ledenblad De Nieuwe Gemeenschap en tal van regionale tijdschriften.